mai 26, 2018

Centru de zi pentru copii „Sf. Ioan”

Centru de zi pentru copii Bucecea

 

Centrul de Zi pentru Copii „Sfântul Ioan” este un proiect realizat în cadrul Programului „Servicii Comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”, finanțat conform prevederilor Acordului-cadru împrumut F/P 1566/2006 dintre România și Banca de dezvoltare a Consiliului Europei aprobat DSC_1017 (2) copyprin HGR nr. 928/2007.

S-a înființat conform Hotărârii nr. 46 din 29.06.2009 ca serviciu public de interes local, fără personalitate juridică și buget propriu, în subordinea Consiliului Local al orașului Bucecea.

Sediul Centrului de Zi „Sfântul Ioan” este în str. Calea Națională, nr. 22 B, orașul Bucecea, județul Botoșani

 

MISIUNEA

Centrul de Zi pentru Copii „Sfântul Ioan” este un serviciu pentru protecţia copilului, a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independenta, orientare şcolară şi profesională. Beneficiarii serviciilor provin din familii cu domiciliul pe raza orașului Bucecea şi care se găsesc în situaţii de risc social.